https://es.quora.com/Cu%C3%A1l-ser%C3%ADa-la-poblaci%C3%B3n-ideal-de-la-tierra